Chcete ze své svatební veselky udělat nejen slavnostní, ale hlavně zábavnou událost, na kterou Vaši hosté nikdy nezapomenou? Mimo vynikajícího občerstvení a drinků jsou svatební hry a další interaktivní zážitky důležitou součástí celého dne a jsou také skvělým způsobem, jak zapojit hosty do programu a udržet je po celý den v dobré náladě. Nemáte však tušení, jaké hry vymyslet? Nebojte, právě proto jsme si připravili tipy na několik našich nejoblíbenějších aktivit! Než se na ně ale vrhneme, několik zásad svatebních her, na které byste neměli zapomenout:

 • Do aktivit nikoho nenuťte – veškeré aktivity by měly být dobrovolné. Ne všichni se totiž musí chtít účastnit her, nebo účast v některých z nich může být až příliš velkým krokem z komfortní zóny.
 • Méně je více – Vaši hosté si určitě chtějí veselku užít i tancováním a povídáním si se známými, které například dlouho neviděli. Nepřehlťte je tedy velkou spoustou her s ohledem na program celého dne.
 • Mějte přesně stanoveno, kdo hru uvádí, pokud je to potřeba.

1.    Svatební kvíz

Kvízy patří na veselkách k jedněm z nejčastějších, ale také nejoblíbenějších her! Novomanželé se posadí zády k sobě tak, aby je viděli všichni svatební hosté, přičemž si vymění jednu botu z páru se svým protějškem. Osoba, která bude zvolena „moderátorem“ pak pokládá novomanželům otázky, které mohou být více či méně „na tělo“. Podmínkou je však, aby se na otázku dalo odpovědět „nevěsta“ – zvednutím nevěstiny boty, či „ženich“ – zvednutím té ženichovo. Taková hra pak může trvat okolo 15 minut. Otázky v průběhu kvízu mohou být například:

 • Kdo jako první řekl „Miluji Tě“?
 • Kdo se lépe obléká?
 • Kdo je lepším tanečníkem?
 • Kdo lépe zpívá?
 • Kdo chodí častěji pozdě?
 • Kdo je lepší kuchař?
 • Kdo koho sbalil?
 • Koho má pes raději?
 • Koho pes poslouchá více?
 • Kdo je hlavou rodiny?

2.    Královský kočár

Královský kočár je jedna z nejčastějších českých svatebních her. Hru však doporučujeme hrát až v pozdějších hodinách, jelikož je její podstatou nadměrná konzumace alkoholu. Hry se účastní jedenáct dospělých svatebčanů a podle přiřazených rolí jsou usazení na židlích. Při hře pomáhají nejlépe další dvě osoby, ať už z řad svatebčanů, tak například i koordinátor, přičemž jeden čte příběh a druhý dolévá panáky alkoholu. Účastníci si rozdělí role, které představují jednotlivé části kočáru a jakmile dotyčný slyší příslušný „název“ v libovolném tvaru, musí povstat. Ten, kdo ihned nepovstane, případně nad zvednutím ze židle delší dobu otálí, musí vypít panáka.

Jednotlivé postavy a na jaká slova vstávají:

 • Levý kůň: kůň, koně
 • Pravý kůň: kůň, koně
 • Kočí: kočí, koně, kočár
 • Král: král, královský, kočár
 • Královna: královna, královský, kočár
 • Levé přední kolo: levé přední kolo, kola, přední kola, kočár, kameny
 • Levé zadní kolo: levé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár, kameny
 • Pravé přední kolo: pravé přední kolo, kola, přední kola, kočár, kameny
 • Pravé zadní kolo: pravé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár, kameny
 • První a druhý kámen: kočár, kameny

Příběh o svatební cestě královským kočárem

Za dávných časů za devatero řekami a devatero horami žil jeden statečný král… a moudrá královna. Tento královský pár měl právě po svatbě. Královna se naklonila ke králi a zeptala se ho: „Můj sladký králi, můj líbezný králi, můj nejstatečnější králi! Kampak mě vezmeš kočárem na svatební cestu?“

Král na nic nečekal a hned zavolal kočího. „Haló, kočíkočí! Kde jenom může být ten náš kočí? Á, tady jsi! Kočí, přichystej kočár na projížďku! Kočí, hej, kočí, slyšíš mě?!“ Jakmile to uslyšel, kočí seskočil z kamene a rychle běžel do stájí. Vyvedl ven oba koně a zapřáhl je do KRÁLOVSKÉHO kočáru.

Jakmile měl hotovo, začal volat: „Králi, haló, králi! Tak slyšíte mě, králi? Kde jen ta královna s králem můžou být?“ Zatímco na ně kočí čekal, zkontroloval pravé zadní kololevé zadní kololevé přední kolo a pravé… zadní kolo podruhé. Neuvědomil si, že zapomněl zkontrolovat pravé přední kolo, takže pravé přední kolo zůstalo bez povšimnutí. Na pravém zadním kole se mu totiž stále něco nezdálo, a tak ho vyměnil za levé zadní kolo. (Hráči hrající zadní kola si vzájemně přesednou a prohodí si tak i role).

Zakrátko královský pár přišel, obešel díry na cestě a naskočil do kočáruKočí práskl bičem a koně vyjeli po kamenech vpřed. Cesta ubíhala zpočátku klidně, snad jen pravé přední kolo trochu drncalo, protože se otáčelo mírně nakřivo a nikdo ho před jízdou neprohlížel. Sluníčko krásně svítilo, koně se vyhýbali všem dírám a výmolůmKrálovna si pomyslela: „Ach, jak tomu levému koni krásně vlaje hříva! A jak se oběma koním nádherně leskne srst!“

Pravý kůň byl jako vždy lenivější než levý kůň, takže se loudal a jízdu zpomaloval. Pravý kůň byl ale naopak o trochu mazanější než levý kůň, proto ho v povozu nikdy nevyměnili. Celkově ale nebyl kočí vůbec spokojený s jízdou ani jednoho z koní, proto je často mrskal bičem, aby za každým výmolem srovnali krok. Pak se ale najednou zvedl vítr a přišla bouře.

„Můj králi!“ vykřikla královna. „Můj milovaný králi, já se tak hrozně bojím, měli bychom se hned vrátit zpátky do našeho zámku!“ Kočí práskl bičem a koně se rozjeli tryskem zpět do královstvíKočár svištěl velkou rychlostí a narážel do cesty plné kamenůvýmolů a děr.

Znenadání začalo vydávat divné zvuky pravé přední koloKočár se začal naklánět přes obě pravá kolaKrál řekl: „Neboj se, má úžasná královno. Přesedni si ke mně na klín, tím ulehčíme pravé straně kočáru a i přes všechny výmoly světa dojedeme spolu šťastně a bezpečně do zámku!“

Kočí zvolal: „Nebojte se, náš kočár má zaručeně tu nejlepší výbavu! Naše koně jsou ti nejlepší v celém královstvíZadní kola jsou úplně nová, pečlivě jsem je před jízdou kontroloval! A přední kola…“ V tu ránu si kočí uvědomil, že před jízdou zapomněl zkontrolovat pravé přední kolo. Jak jen mohl zapomenout na pravé přední kolo?! V ten okamžik pravé přední kolo najelo na kámen, pak na druhý kámen a hned na třetí kámen! To už kolo nevydrželo, utrhlo se, zároveň nadskočilo i levé přední kolo a pak už celý kočár letěl vzduchem. Koně zařehtali, královna zasténala…

Kočí byl však zkušený. Dokázal uřídit KRÁLOVSKÝ kočár i bez kola, a tak dovezl všechny živé a zdravé zpátky k zámkuKrál s královnou poděkovali kočímu za divokou jízdu, všichni zapózovali pro fotografa… a pak se už běželi schovat domů. KONEC

3.    Tematický fotokoutek

Převlékání do různých kostýmů či využití rekvizit se technicky vzato dá považovat za hru, ne? Bez ohledu na to si tematický fotokoutek zamilují hosté všech věkových kategorií. Existuje totiž mnoho způsobů, jak se vyfotit a aktivitu si každý může přizpůsobit dle sebe, jak jen se bude cítit nejkomfortněji. Novomanželům pak zbyde mnoho úsměvných fotografií z chvilek, kterých se nemohli účastnit.

4.    Beer pong

Pokud pořádáte uvolněnější a neformální svatbu, můžete na hostině zvážit zřízení stanovišť, kde si vaši přátelé budou moci oživit nejen své studentské časy při hrách, jako je beer pong. Menší tip: Nahraďte pivo v kelímcích vodou a ať si hosté upíjí ze svých vlastních drinků!

5.    Hon za svatebními momenty

Vytvořte seznam 20 svatebních momentů, které mají hosté zachytit na fotografii s pomocí svých telefonů, či jednorázových fotoaparátů. Na seznamu mohou být například skupinové selfie, nejroztomilejší svatebčan či momentka novomanželů se svatebčany. Nejenže se tak Vaši hosté zabaví, ale na konci dne budete mít ještě více fotografií.

Ať už jste nastávající novomanželé nebo jejich blízcí přátele, kteří pro novomanžele zábavný program plánují, myslete především na složení svatebčanů. Právě těm by měly být svatební aktivity přizpůsobeny. Zároveň také jako novomanželé nezapomeňte obdarovat svatební hosty nějakým milým překvapením, které můžete zakomponovat i jako „výhru“ za účast v jednotlivých hrách.

Desart.cz